ஆபரேஷன் காவேரி குழுவின் பிரத்தியேக புகைப்படம்

  • Tamil Defense
  • May 5, 2023
  • Comments Off on ஆபரேஷன் காவேரி குழுவின் பிரத்தியேக புகைப்படம்

ஆபரேஷன் காவேரியில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள் இடைநிலை அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்கள் ஆகியோர் அடங்கிய விமானிகள் மற்றும் கருட் கமாண்டோ குழு