மணிப்பூர் கலவர தடுப்பு பணியில் தரைப்படை – பாதுகாப்பு படை வீரரின் செயல்

  • Tamil Defense
  • May 4, 2023
  • Comments Off on மணிப்பூர் கலவர தடுப்பு பணியில் தரைப்படை – பாதுகாப்பு படை வீரரின் செயல்

இரவு முழுவதும் உங்களுடன் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்போம் என பொதுமக்களுக்கு உறுதி அளிக்கும் அதிகாரி