காஷ்மீரை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த தேசியப் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள்

  • Tamil Defense
  • May 21, 2023
  • Comments Off on காஷ்மீரை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த தேசியப் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள்

ஜம்மு காஷ்மீர் தலைநகர் ஶ்ரீநகர் லால் சவுக் பகுதியில் G20 நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு தேசிய பாதுகாப்பு படை NSG யின் 51 SAG வீரர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.