இந்திய கடற்படையின் ஏவுகணை கண்காணிப்பு கப்பல் – கானொளி
1 min read

இந்திய கடற்படையின் ஏவுகணை கண்காணிப்பு கப்பல் – கானொளி

இந்தியக் கடற்படையின் ஏவுகணை கண்காணிப்பு மற்றும் மின்னனு உளவுக் கப்பலின் அட்டகாசமான கானொளி