சீன எல்லையை பதற வைத்த இந்திய இராணவம்- கானொளி

  • Tamil Defense
  • May 4, 2023
  • Comments Off on சீன எல்லையை பதற வைத்த இந்திய இராணவம்- கானொளி

அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இந்திய தரைப்படையின் Regt of Artillery பிரங்கி படை Exercise Buland Bharat புலந்த் பாரத் என்ற பெயரில் நடத்திய போர் பயிற்சி நிறைவடைந்தது..