4 ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்கு முதல் 5வது தலைமுறை விமானம்

  • Tamil Defense
  • February 17, 2023
  • Comments Off on 4 ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்கு முதல் 5வது தலைமுறை விமானம்

ஏரோ இந்தியா 2023 இல் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பல விமானங்களில், USAF F-35A ஒரு முக்கிய ஈர்ப்பாக மாறியுள்ளது, ஏனெனில்  ஐந்தாவது தலைமுறை விமானம் ஏரோ இந்தியாவில் இடம்பெற்றுள்ளது இதுவே முதல் முறை.

பல நாடுகள் ஐந்தாம் தலைமுறை விமானங்களை உருவாக்கி வருகின்றன. இந்தியா மேம்பட்ட நடுத்தர போர் விமானத்தை (AMCA) உருவாக்கி வருகிறது, அதன் வடிவமைப்பு 2009 இல் தொடங்கப்பட்டது.

ஏஎம்சிஏவை வடிவமைக்கும் ஏரோநாட்டிகல் டெவலப்மென்ட் ஏஜென்சியின் டைரக்டர் ஜெனரல் கிரிஷ் தியோதாரே, ஹால் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான விமானங்கள் குறித்து இந்தியா டுடேவிடம் விரிவாகப் பேசினார்.

தியோதரேவின் கூற்றுப்படி, இந்தியா நான்கு ஆண்டுகளில் முதல் முன்மாதிரியை உருவாக்க முடியும். “சுமார் நான்கு ஆண்டுகளில், நாங்கள் ஒரு முன்மாதிரியை உருவாக்க முடியும். நாங்கள் அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறோம். ஒப்புதல் கிடைத்ததும் முடிப்போம் என கூறியுள்ளார்.