புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

இந்திய இராணுவச் செய்திகள் பக்கத்தின் சார்பாக நமது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் 2023 தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

நமது பக்கத்தை தொடர்ந்து பின்தொடருங்கள்.செய்திகளை அதிகமாக பகிருங்கள்.உங்கள் ஆதரவு தொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டும்.