18 வகையான தளவாடங்களை இறக்குமதி செய்ய தடை விதித்த பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

  • Tamil Defense
  • July 24, 2022
  • Comments Off on 18 வகையான தளவாடங்களை இறக்குமதி செய்ய தடை விதித்த பாதுகாப்பு அமைச்சகம்

18 வகையான இராணுவத் தளவாடங்களை இறக்குமதி செய்ய இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தற்போது தடை விதித்துள்ளது.இந்த 18 தளவாடங்கும் இனி இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட உள்ளது.

உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு பாதுகாப்பு துறை அமைச்சகம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.இலகுரக டேங்க் , self-healing minefields மற்றும் வீரர்களுக்கான “plug-and-play housing” ஆகியவை இறக்குதி செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

127 millimetre நேவல் கன் இறக்குமதி செய்யவும் Indian multi-role helicopter (IMRH) மற்றும் stand-off airborne jammer கருவி இறக்குமதி செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

2020 முதல் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் இறக்குதிக்கு தடை விதித்து வருகிறது.மூன்று பட்டியல்கள் இதுவரை வெளியிட்டுள்ளது.ஆகஸ்டு 2020ல் 101 தளவாடங்களும், ஜீன் 2021ல் 108 தளவாடங்களும் இறக்குமதி செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டன.