லடாக்கில் புதிய போர்பயிற்சியை மேற்கொண்ட இராணுவ வீரர்கள்

  • Tamil Defense
  • June 29, 2022
  • Comments Off on லடாக்கில் புதிய போர்பயிற்சியை மேற்கொண்ட இராணுவ வீரர்கள்

இந்திய இராணுவம் லடாக்கில் ஒரு புதிய பயிற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது.பிலிட்ஸ்கிரீக் எனப்படும் இந்த முறையானது எதிரிகளை அதிகவேகமாக தாக்கும் முறையாகும்.இது இரண்டாம் உலகப்போர் காலத்தில் நாசி ஜெர்மனி பயன்படுத்திய வெற்றிகரமான முறையாகும்.

கடந்த வாரம் ஐந்து நாள் வடக்கு கட்டளையக தளபதி லெப் ஜென் உபேந்திர திவேதி அவர்கள் லடாக்கில் இருந்த போது இந்த பயிற்சியினை அவர் மேற்பார்வையிட்டார்.நாசி ஜெர்மனியின் பிலிட்ஸ்கிரீக் முறையானது அதிவேக மின்னல் தாக்குதல் நடத்துவது தான்.தாக்கும் பிரிவில் பல விதமான இராணுவ படைப்பிரிவுகள் இருக்கும்.அதாவது டேங்க், மோட்டார் இன்பான்ட்ரி, கலாட்படை வீரர்கள் , ஆர்டில்லரி மற்றும் இவைகளை பாதுகாக்க விமானப்படையும் வரும்.இந்த படைகளின் உதவியுடன் ஜெர்மன் நாசி படைகள் அதிவேக மின்னல் வேக தாக்குதல் நடத்தி குறுகிய காலத்தில் எதிரிநாட்டில் ஆழ ஊடுருவி தனது இருப்பை பலப்படுத்தி கொள்ளும்.பின்பு அந்நாட்டையே கைப்பற்றும்.

கிழக்கு லடாக்கில் சீனாவுடனான மோதல் தொடர்ந்து வரும் வேளையில் தற்போது இந்த பயிற்சியை பாதுகாப்பு படைகள் மேற்கொண்டுள்ளது.