ஆறே மணி நேரத்தில் சுமார் 40,000 கெமிக்கல் ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிப்பு !!

  • Tamil Defense
  • March 22, 2022
  • Comments Off on ஆறே மணி நேரத்தில் சுமார் 40,000 கெமிக்கல் ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிப்பு !!

Collqbarations Pharmaceuticals Inc எனும் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒரு AI செயலியை தனது மருந்து கண்டுபிடிப்பு பணிகளுக்கு பயன்படுத்தி வருகிறது.

MEGASYN எனும் பெயர் கொண்ட அந்த சுய அறிவு கொண்ட செயலியானது 6 மணி நேரத்தில் சுமார் 40,000 கெமிக்கல் ஆயுதங்களின் ஃபார்மூலாவை கண்டுபிடித்துள்ளது.

இவற்றில் சில கெமிக்கல் ஆயுதங்களின் ஃபார்மூலாவானது உலக வரலாற்றில் இதுவரை கண்டுபிடிக்க பட்டதிலேயே சக்திவாய்ந்த நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கும் திறன் கொண்ட ஆயுதங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது உலகளாவிய ரீதியில் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது சற்றே தொழில்நுட்ப அறிவு கொண்ட யாரும் இத்தகைய செயலியை உருவாக்கி கெமிக்கல் ஆயுதங்களை உருவாக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது மிகவும் அபாயகரமான விஷயமும் கூட காரணம் சமுக விரோதிகள் முதல் பயங்கரவாதிகள் வரை இத்தகைய ஆயுதங்களை உருவாக்கி நாசம் ஏற்படுத்த முடியும் என்றால் மிகையாகாது.