முதல்முறையாக காஷ்மீரில் 200க்கு கீழே குறைந்த பயங்கரவாதிகளின் எண்ணிக்கை !!

  • Tamil Defense
  • January 1, 2022
  • Comments Off on முதல்முறையாக காஷ்மீரில் 200க்கு கீழே குறைந்த பயங்கரவாதிகளின் எண்ணிக்கை !!

காஷ்மீர் பிராந்திய காவல்துறை ஐ.ஜி விஜயகுமார் காஷ்மீரில் கடந்த 30 வருடத்தில் முதல்முறையாக பயங்கரவாதிகளின் எண்ணிக்கை 200க்கு கீழ் சென்றுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

தற்போது 86 பயங்கரவாதிகள் மட்டுமே செயல்பட்டு வருவதாகவும், சமீபத்தில் இரண்டு வெளிநாட்டு பயங்கரவாதிகள் உட்பட 6 பயங்கரவாதிகள் பாதுகாப்பு படைகளால் என்கவுன்டர்களில் கொல்லப்பட்டு உள்ளதாகவும் கூறினார்.

அதே போல் பயங்கரவாத இயக்கத்தில் இணைந்த காஷ்மீரிகளின் எண்ணிக்கை 180ல் இருந்து 130 ஆக குறைந்துள்ளது கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதிகளிடம் இருந்து அமெரிக்க M4 மற்றும் ரஷ்ய AK-47 துப்பாக்கிகள் கைபற்றப்பட்டு உள்ளன.