உலகின் கடினமான தன்னை தானே சரிசெய்யும் உலோகம் இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு !!

  • Tamil Defense
  • November 7, 2021
  • Comments Off on உலகின் கடினமான தன்னை தானே சரிசெய்யும் உலோகம் இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு !!

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள ஐஐடி கரக்பூர் மற்றும் இந்திய அறிவியல் படிப்பு மற்றும் ஆய்வு கல்லூரி ஆகியவற்றை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் தானே சரி செய்து கொள்ளும் உலோகம் ஒன்றை கண்டு பிடித்துள்ளனர்.

இந்த உலோகத்தால் ஒரு நொடியில் தனது சேதங்களை தானாகவே சரி செய்து கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த உலோகம் மற்றும் உலோகங்களை விடவும் 10 மடங்கு கடினமானது என கூறப்படுகிறது.

தற்போது உள்ள இந்த வகையிலான உலோகங்களில் பல குறைகள் உள்ளன மேலும் அவை குணமாவதற்கு வெப்பம் ஒளி அல்லது ஏதேனும் வேதியியல் உதவி தேவைப்படும்.

நமது விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ள இந்த புதிய உலோகமானது இத்தகைய எந்த வித குறைபாடும் இல்லாதது மேலும் எவ்வித உதவியும் இல்லாமல் தானாகவே குணமாகும் திறன் கொண்டுள்ளது என்பது கூடுதல் சிறப்பு ஆகும்.

இந்த புதிய உலோகத்தை வருங்காலத்தில் போர் விமானங்கள் டாங்கிகள் ஹெலிகாப்டர்கள் ராணுவ வாகனங்கள் போர் கப்பல்களில் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் எனவும் கூறப்படுகிறது.