இஸ்ரேல் சென்ற இந்திய இராணுவ தளபதி

இந்திய ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் எம்.எம்.நரவனே தனது முதல் இஸ்ரேல் பயணத்தின் முதல் நாளில், அந்நாட்டின் இராணுவ மரியாதையை பெற்றார்.

இராணுவ மரியாதை பெற்ற பிறகு தளபதி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியாக இந்திய ராணுவம் ட்வீட் செய்தது.

சிஓஎஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது முதல் இஸ்ரேல் பயணத்தை மேற்கொண்டார், அப்போது அவர் இந்திய-இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு உறவுகளை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கான வழிகளைப் பற்றி விவாதிக்க நாட்டின் மூத்த இராணுவ மற்றும் சிவிலியன் தலைமையை சந்திக்க உள்ளார்.

பாதுகாப்பு அமைச்சின் அறிக்கையில், பாதுகாப்பு அமைப்பின் மூத்த அதிகாரிகளுடன் பல சந்திப்புகள் மற்றும் பல்வேறு பாதுகாப்பு தொடர்பான விவகாரங்களில் கருத்துக்களைப் பரிமாறிக்கொள்வதன் மூலம், இஸ்ரேலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான சிறந்த இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை ராணுவத் தளபதி முன்னெடுத்துச் செல்வார் என்று தெரிவித்துள்ளது.