பாரத் டைனமிக்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய ஆயுதம் தாங்கிய QUADCOPTER துபாயில் அறிமுகம் !!

  • Tamil Defense
  • November 18, 2021
  • Comments Off on பாரத் டைனமிக்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய ஆயுதம் தாங்கிய QUADCOPTER துபாயில் அறிமுகம் !!

துபாய் கண்காட்சியில் புதிய ஆயுதம் தாங்கிய QUADCOPTER அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது,

1.5 கிலோகிராம் சுமை தூக்கும் திறன் கொண்ட இது 32 நிமிடம் பறக்கும் ஆற்றல் கொண்டது சுமையின்றி 45 நிமிடம் பறக்கும் ஆற்றல் கொண்டது.

இதனால் 1.5 கிலோ வெடிகுண்டும் , 1 கிலோகிராம் எடையிலான துல்லிய தாக்குதல் ஏவுகணையும் சுமக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.