விரைவாக இடைமறிக்கும் QRSAM ஏவுகணைகளை தயாரிக்கும் பணியில் இந்தியா !!

  • Tamil Defense
  • September 10, 2021
  • Comments Off on விரைவாக இடைமறிக்கும் QRSAM ஏவுகணைகளை தயாரிக்கும் பணியில் இந்தியா !!

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு இந்த வருட ஆரம்பத்தில் இரண்டு VLSRSAM ரக ஏவுகணைகளை வெற்றிகரமாக பரிசோதனை செய்தது இது கடற்படைக்கானதாகும்.

இதனை தொடர்ந்து தற்போது இந்திய விமானப்படையின் தேவைக்கேற்ப VL-SRSAM (QR) ரக ஏவுகணைகளை
தயாரிக்கும் பணி துவங்கி உள்ளது.

4 செல்களை கொண்டிருக்கும் இந்த ஏவும் அமைப்பானது ஒரு 4×6 லாரியில் பொருத்தப்பட்ட நிலையில் இருக்கும், இது சுமார் 360० கோணத்தில் இயங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்தடுத்த மாதங்களில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் இந்திய கடற்படை மற்றும் விமானப்படைக்கான ரகங்களை சோதனை செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.