காஷ்மிரில் இரு பயங்கரவாதியை வீழ்த்திய வீரர்கள்

  • Tamil Defense
  • July 10, 2021
  • Comments Off on காஷ்மிரில் இரு பயங்கரவாதியை வீழ்த்திய வீரர்கள்

காஷ்மீரின் அனந்தநாக் பகுதியில் பாதுகாப்பு படைகள் நடத்தி ஆபரேசனில் இரு பயங்கரவாதிகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

அனந்தநாக்கின் கவாரிகம் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆபரேசனில் இரு பயங்கரவாதிகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளனர்.கிடைத்த உளவு தகவல்கள் அடிப்படையில் இந்த ஆபரேசன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் பிறகு குறிப்பிட்ட பகுதியை வீரர்கள் சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் நடத்திய போது பயங்கரவாதிகள் வீரர்கள் மீது தாக்கியுள்ளனர்..தொடர்ந்து நடந்த சண்டையில் இரு பயங்கரவாதிகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன