ஆறாம் தலைமுறை போர் விமான என்ஜின் சோதனைகளை நிறைவு செய்த அமெரிக்கா !!

  • Tamil Defense
  • May 21, 2021
  • Comments Off on ஆறாம் தலைமுறை போர் விமான என்ஜின் சோதனைகளை நிறைவு செய்த அமெரிக்கா !!

அமெரிக்க விமானப்படை தற்போது ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானங்களை இயக்கி வரும் நிலையில் தற்போது ஆறாம் தலைமுறை போர் விமான ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபட்டு உள்ளது.

தற்போது அத்தகைய ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானத்திற்கு ஜெனரல் எலெக்ட்ரிக்ஸ் நிறுவனம் வடிவமைத்த எக்ஸ்.ஏ-100 எனும் என்ஜினை அமெரிக்க விமானப்படை சோதனை செய்துள்ளது.

இந்த என்ஜின் மிகவும் நவீனமானது என கூறப்படுகிறது CMC PMC போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.