நைஜீரிய ராணுவத்திற்கு இந்திய இராணுவம் பயிற்சி !!

  • Tamil Defense
  • April 21, 2021
  • Comments Off on நைஜீரிய ராணுவத்திற்கு இந்திய இராணுவம் பயிற்சி !!

இந்திய தரைப்படையை சேர்ந்த நால்வர் குழு ஒன்று நைஜீரியா நாட்டில் தங்கியிருந்து மூன்று மாதங்கள் அந்நாட்டு ராணுவத்திற்கு பயிற்சி அளித்து உள்ளனர்.

அவர்கள் நைஜீரிய காலாட்படை மற்றும் சிறப்பு படைகளுக்கு கிளர்ச்சி மற்றும் பயங்கரவாத ஒழிப்பு ஆகிய போர்முறைகளில் பயிற்சி அளித்து உள்ளனர்.

மேலும் அவர்கள கெரில்லா போர்முறை மற்றும் சிறு குழு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் நைஜீரிய வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து உள்ளனர்.

200 நைஜீரிய வீரர்கள் கடந்த ஜனவரி 22 முதல் ஏப்ரல் 18 வரை நைஜீரிய தரைப்படையின் காலாட்படை பள்ளியில் இந்த பயிற்சிகளை பெற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய தரைப்படையின் உதவியை நைஜீரிய தரைப்படை துணை தளபதி வெகுவாக பாராட்டி உள்ளார் என்பது கூடுதல் தகவல் ஆகும்.