இந்திய பகுதிக்குள் அனுமதி இன்றி பயணித்த அமெரிக்க கடற்படை !!

  • Tamil Defense
  • April 10, 2021
  • Comments Off on இந்திய பகுதிக்குள் அனுமதி இன்றி பயணித்த அமெரிக்க கடற்படை !!

இந்திய அரசு இன்று வெளியிட்ட அறிக்கை ஒன்றில் அமெரிக்க கடற்படையின் 7ஆவது கடற்படை படையணி இந்திய பகுதிக்குள் அனுமதி இன்றி பயணித்துள்ளது.

லட்சத்தீவுகளுக்கு அருகேயுள்ள பகுதிகளில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது, இது இந்தியாவின் கடல்சார் கொள்கைகளுக்கு முரணானது.

அமெரிக்க கடற்படையின் யு.எஸ்.எஸ். ஜாண் பால் ஜோன்ஸ் லட்சத்தீவுகளுக்கு அருகே 130கடல் மைல்கள் தொலைவில் பயணித்துள்ளது..

சர்வதேச சட்ட விதிகளின்படி இந்தியாவிடம் முன்னரே முறையான அனுமதி பெற்று அமெரிக்க கடற்படை இந்த பயிற்சியை செய்திருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.