ஜெய்ஸ் கமாண்டரை போட்டு தள்ளிய வீரர்கள்

  • Tamil Defense
  • March 15, 2021
  • Comments Off on ஜெய்ஸ் கமாண்டரை போட்டு தள்ளிய வீரர்கள்

முக்கிய ஜெய்ஸ் பயங்கரவாதியை இன்று நடைபெற்ற என்கௌன்டரில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் வீழ்த்தியுள்ளனர்.

ஜெய்ஸ் இ முகமது பயங்கரவாத இயக்கத்தின் முக்கிய பயங்கரவாதியாக சஜ்ஜாத் ஆப்கனி என்பவை் இன்று பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் போட்டு தள்ளியுள்ளனர்.

காஷ்மீரின் சோபியானில் 14வது பட்டாலியன் சிஆர்பிஎப்,44 வது இராஷ்டீரிய ரைபிள்ஸ் மற்றும் காஷ்மீர் காவல் துறை வீரர்கள் இணைந்து நடத்திய ஆபரேசனில் முக்கிய பயங்கரவாதியை வீழ்த்தியுள்ளனர்.

13 மார்ச் 21 அன்று தொடங்கியது என்கௌன்டர்.மொத்தமாக இரு பயங்கரவாதிகள் இந்த என்கௌன்டரில் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் பயங்கர ஆயுதங்களை வீரர்கள் கைப்பற்றியுள்ளனர்.