துருக்கிக்கு எதிராக இலவசமாக கிரீசிற்கு போர்க்ப்பல்கள் வழங்கும் பிரான்ஸ்

  • Tamil Defense
  • March 25, 2021
  • Comments Off on துருக்கிக்கு எதிராக இலவசமாக கிரீசிற்கு போர்க்ப்பல்கள் வழங்கும் பிரான்ஸ்

கீரிஸ் நாட்டிற்கு இலவசமாக கப்பல்களை வழங்கும் ஃபிரான்ஸ் !!

கீரிஸ் கடற்படை புதிய போர்க்கப்பல்களை படையில் இணைக்க விரும்புகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக டென்டர் விட்ட கீரிஸ் அதில் புதிய கப்பல்களை கட்டி தர விரும்பும் நாடு தான் ஏற்கனவே பயன்படுத்திய

ஆனால் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் உள்ள இரண்டு போர்க்கப்பல்களையும் தர வேண்டும் என நிபந்தனை வைத்திருந்தது.

அதன் அடிப்படையில் ஃபிரான்ஸ் தனது கடற்படையில் உள்ள இரண்டு பழைய ஃப்ரிகேட் ரக கப்பல்களை வழங்க விருப்பம் தெரிவித்து உள்ளது.

அதன்படி கஸார்ட் மற்றும் ஜோர்ஜூஸ் லெய்கஸ் ரக ஃப்ரிகேட் கப்பல்களை கீரிஸ் கடற்படையின் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து திருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

புதிய கப்பல்களை படையில் இணைக்க எட்டு ஆண்டுகள் வரை ஆகலாம் என்பதால் தான் கீரிஸ் இப்படி ஒரு நிபந்தனையை விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.