இந்திய பெருங்கடல் கடற்படைகள் மாநாடு !!

இந்தியா வரும் 16ஆம் தேதி முதல் 18ஆம் தேதி வரை தலைநகர் தில்லியில் இந்திய பெருங்கடல் கடற்படைகள் மாநாட்டை நடத்த உள்ளது.

இந்த மாநாட்டில் தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு ஆகியவை விவாதிக்கப்படும், மேலும் இது சாகர் திட்டத்தின் ஒரு அங்கமாகும்.

இந்த இரண்டு நாள் மாநாட்டில் இந்தியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஒமன், ஈரான், பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஃபிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் பங்கு பெறுகின்றன.