விரைவில் 1.4 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தை மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்க உள்ள விமானப்படை !!

  • Tamil Defense
  • February 1, 2021
  • Comments Off on விரைவில் 1.4 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தை மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்க உள்ள விமானப்படை !!

இந்திய விமானப்படையின் பலத்தை அதிகரிக்க உதவும் வகையில் சுமார் 114 பலதிறன் போர் விமானங்களை வாங்க இந்திய விமானப்படை விரும்புகிறது.

போட்டியல் அமெரிக்காவின் F-15 EX, F/A-18 மற்றும் F-21 ஆகியவையும், ஃபிரெஞ்சு Rafale, ரஷ்யாவின் mig-35 மற்றும் Su-35 மற்றும் சுவீடனின் gripen ஆகியவை போட்டியில் உள்ளன.

இதில் எது தேர்வு செய்யப்பட்டாலும் சுமார் 40ஆண்டு காலம் சேவையில் இருக்கும் எனவும்

சுகோய்30 விமானங்களுடன் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டை வெளிபடுத்தும் தன்மை இருக்க வேண்டும் எனவும் இந்திய விமானப்படை விரும்புகிறது.