இந்தியா வரும் அடுத்த 3 ரஃபேல் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்ப உள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரக விமானப்படை !!

  • Tamil Defense
  • January 21, 2021
  • Comments Off on இந்தியா வரும் அடுத்த 3 ரஃபேல் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்ப உள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரக விமானப்படை !!

இந்த மாத இறுதியில் 3 ரஃபேல் போர் விமானங்கள் படையில் இணைய இந்தியா வர உள்ளன.

அவற்றிற்கு வரும் வழியில் இரு முறை ஐக்கிய அரபு அமீரக விமானப்படையின் ஏ330 டேங்கர்கள் எரிபொருள் நிரப்ப உள்ளன.

அதை போல ஏப்ரல் மாதம் வர உள்ள அடுத்த 7 ரஃபேல் விமானங்களுக்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரக விமானப்படை எரிபொருள் நிரப்ப உள்ளது.

இந்தியா ஐக்கிய அரபு அமீரக உறவில் இது புது அத்தியாயமாக பார்க்கப்படுகிறது.