ஹவில்தார் ஹர்தன் அவர்களின் இறுதி பயணம்

  • Tamil Defense
  • November 16, 2020
  • Comments Off on ஹவில்தார் ஹர்தன் அவர்களின் இறுதி பயணம்

பாக் தாக்குதலில் வீரமரணம் அடைந்த இராணுவ வீரர் ஹவில்தார் ஹர்தன் சந்திர ராய் அவர்களுக்கூ இறுதி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

முழு இராணுவ மரியாதையுடன் அஸ்ஸாமில் அவரது சொந்த ஊரா் துப்ரியில் அவரது திருவுடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.