புல்வாமா போன்ற மற்றொரு தாக்குதலை தடுத்த பாதுகாப்பு படைகள்

  • Tamil Defense
  • September 17, 2020
  • Comments Off on புல்வாமா போன்ற மற்றொரு தாக்குதலை தடுத்த பாதுகாப்பு படைகள்

காஷ்மீரின் காடிகால் பகுதியின் கரிவா என்னும் ஏரியாவில் ஒரு சின்டெக்ஸ் டேங்கில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 52கிகி அளவிலான வெடிபொருள்களை பாதுகாப்பு படைகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.இதன் மூலம் புல்வாமா போன்ற மற்றும் ஒரு தாக்குதல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கிடைத்த தகவல்படி கரிவா பகுதியில் 42வது இராஷ்டீரிய ரைபிள்ஸ் மற்றும் காவல்துறை இணைந்து நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் 416 பாக்கெட் வெடிபொருள் கைப்பற்றப்பட்டது.இவற்றின் எடை 52கிகி அளவு ஆகும்.

இது தவிர மற்றொரு சின்டெக்ஸ் டேங்கில் இருந்து 50 டெடோனேட்டர்களும் கைப்பற்றப்பட்டது.