இந்தியாவுக்கு எதிராக உயிரி ஆயுத திறன்களை அடைய பாக்.கிற்கு உதவும் சீனா; வுஹான் ஆய்வகத்தின் பிரதான பணி !!

  • Tamil Defense
  • July 24, 2020
  • Comments Off on இந்தியாவுக்கு எதிராக உயிரி ஆயுத திறன்களை அடைய பாக்.கிற்கு உதவும் சீனா; வுஹான் ஆய்வகத்தின் பிரதான பணி !!

சமீபத்தில் வெளியான அறிக்கை ஒன்றில் பாகிஸ்தான் உயிரியல் போர் திறன்களை பெற சீனா உதவக வருவது தெரிய வந்துள்ளது.

இதற்காக இரு நாடுகளும் மூன்று வருட ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டு உள்ளன, இந்த ஆய்வில் கொடிய ஆந்தராக்ஸ் வைரஸ் உள்ளிட்டவை ஆய்வு செய்யபட்டு வருகின்றன.

பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் பாதுகாப்பு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமும் சீனாவின் பிரசித்தி பெற்ற வூஹான் ஆய்வகமும் தான் இந்த ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதற்கான ஒட்டுமொத்த செலவையும் சீனா ஏற்று கொண்டுள்ளது மேலும் வூஹான் ஆய்கவகம் தரவுகள் கருவிகள் ஆலோசனைகள் என அனைத்து வகையிலும் உதவி வருகிறது.