22 அபாச்சிகள் மற்றும் 15 சினூக் வானூர்திகளின் டெலிவரியை நிறைவு செய்த போயிங் நிறுவனம் !!

  • Tamil Defense
  • July 10, 2020
  • Comments Off on 22 அபாச்சிகள் மற்றும் 15 சினூக் வானூர்திகளின் டெலிவரியை நிறைவு செய்த போயிங் நிறுவனம் !!

போயிங் நிறுவனம் இந்திய விமானப்படைக்கு மொத்தமாக 22 அபாச்சி தாக்குதல் ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் 15 சினூக் ஹெலிகாப்டர்கள் வழங்கும் ஒப்பந்தத்தை பெற்றிருந்தது.

தற்போது 22 அபாச்சிகளில் கடைசி 5 ஹெலிகாப்டர்களையும் மீதமுள்ள சினூக் ஹெலிகாப்டர்களையும் இந்திய விமானப்படையிடம் ஒப்படைத்து விட்டதாக அந்நிறுவனம் அறிக்கை வெளியிட்டு நன்றி தெரிவித்துள்ளது.

இந்த ஹெலிகாப்டர்களின் மூலமாக நாட்டின் பாதுகாப்பு பன்மடங்கு வலுப்பட்டு இருப்பதை மறுக்க முடியாது.