லடாக்கில் வீரமரணமடைந்த வீரர்களின் பெயர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது !!

  • Tamil Defense
  • June 17, 2020
  • Comments Off on லடாக்கில் வீரமரணமடைந்த வீரர்களின் பெயர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது !!

2ஆவது மீடியம் ரெஜிமென்ட்:

1) நாயப் சுபேதார். சத்நாம் சிங்
2) நாயப் சுபேதார். மந்தீப் சிங்

16ஆவது பட்டாலியன் பிஹார் ரெஜிமென்ட்:

3) கர்னல். பிகுமல்லா சந்தோஷ் குமார்.
4) ஹவில்தார். சுனில் குமார்.
5) நாயப் சுபேதார். நந்து ராம் சோரேன்
6) நாயக். தீபக் சிங்
7) சிப்பாய். ராஜேஷ் ஓரேன்
8) சிப்பாய். சி.கே. ப்ரதான்
9) சிப்பாய். குன்டன் ஓஜா
10) சிப்பாய். கணேஷ் ராம்
11) சிப்பாய். கணேஷ் ஹஸ்டா
12) சிப்பாய். சந்தன் குமார்.
13) சிப்பாய். குன்டன் குமார்
14) சிப்பாய். அமன் குமார்.

12ஆவது பட்டாலியன், பீஹார் ரெஜிமென்ட்:

15) சிப்பாய். ஜெய் கிஷோர் சிங்

81ஆவது மலையக பிரிகேட் சர்வீஸ் கோர் (81 MBSC):

16) ஹவில்தார். பிபுல் ராய்

3ஆவது பட்டாலியன் பஞ்சாப் ரெஜிமென்ட்:

17) சிப்பாய். குர்தெஜ் சிங்
18) சிப்பாய். குர்வீந்தர் சிங்
19) சிப்பாய். அங்குஷ்

81 ஃபீல்ட் ரெஜிமென்ட்:

20) ஹவில்தார் பழனி.