சீன எல்லையில் நடைபெற்ற சண்டையில் கமாண்டிங் அதிகாரி உயிரிழப்பு

  • Tamil Defense
  • June 16, 2020
  • Comments Off on சீன எல்லையில் நடைபெற்ற சண்டையில் கமாண்டிங் அதிகாரி உயிரிழப்பு

இரு வீரர்களும் வீரமரணம்..

அமைதியாக பிரச்சனையை சமாளித்து முடிக்க இந்தியா நினைத்து வரும் வேளையில் சீனா இந்த காரியத்தை நடத்தியுள்ளது.

1967ல் கூட பிரச்சை இவ்வாறு தான் ஆரம்பித்தது.