சீன ஆக்கிரமிப்பை முறியடிக்க அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் !!

  • Tamil Defense
  • June 14, 2020
  • Comments Off on சீன ஆக்கிரமிப்பை முறியடிக்க அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் !!

அமெரிக்க வெளியுறவு துறையின் தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசியா பகுதி பிரிவுக்கான முதன்மை துணை செயலாளர் ஆலிஸ் வெல்ஸ் ஆவார்.

இவர் கடந்த புதன்கிழமை நிருபர்களிடையே பேசிய போது சீனாவின் அத்துமீறலை முறியடிக்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா துணை நிற்கும் என கூறியுள்ளார்.

சீனாவின் ஆதிக்க நடவடிக்கைகளை எதிர்த்து பல நாடுகள் ஒரணியில் திரண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.

சீன எல்லையில் ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள சீன படைகளின் நடவடிக்கையில் இருந்து இந்தியா தனது இறையாண்மையை பாதுகாக்க அமெரிக்கா உதவும் என்றும் கூறியுள்ளார்.