இரு முக்கிய ஹிஸ்புல் பயங்கரவாதிகளை வீழ்த்திய வீரர்கள்

  • Tamil Defense
  • May 19, 2020
  • Comments Off on இரு முக்கிய ஹிஸ்புல் பயங்கரவாதிகளை வீழ்த்திய வீரர்கள்

காஷ்மீரில் தற்போது நடைபெற்று வரும் என்கௌன்டரில் இரு பயங்கரவாதிகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

முக்கிய ஹிஸ்புல் பயங்கரவாதியான ஜினைத் சேஹ்ரை மற்றும் ஒரு பயங்கரவாதி வீழ்த்தப்பட்டுள்ளான்.

காஷ்மீரில் நடைபெற்று வரும் என்கௌன்டரில் மூன்று வீரர்களும் காயமடைந்துள்ளனர்.2 காஷ்மீர் காவல்துறை சிறப்பு படை வீரர்களும் ஒரு சிஆர்பிஎப் வீரரும் காயமடைந்ததாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன.

காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் நாவாகடல் பகுதியில் இந்த சண்டை நடைபெற்று வருகிறது.