சீன போர்க்கப்பலை உளவு பார்த்த இந்திய பொசைடான் விமானம்

சீன போர்க்கப்பலை உளவு பார்த்த இந்திய பொசைடான் விமானம்

தென் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் சுற்றிய சீன போர்க்கப்பலை இந்தியக் கடற்படையில் பி-8ஐ பொசைடான்  விமானம் உளவு பார்த்து புகைப்படங்களை எடுத்துள்ளது.

சீனக் கடற்படையின் Xian-32 என அந்த கப்பலை உறுதிப்படுத்திய கடற்படை அது இலங்கைக்கு செல்லும் முன் புகைப்படம் எடுத்துள்ளது.

தவிர மேலும் ஒரு சீன பிரைகேட் கப்பல் இந்தியப் பெருங்கடல் வழியாக செல்லும் போது புகைப்படங்கள் எடுத்து உளவு பார்த்துள்ளது.

இதில் நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் சீன கப்பல்களின் நடமாட்டம் முழுதும் நமது கடற்படையின் கண்காணிப்பில் உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.