அஸ்திரா மூன்றாவது முறையாக சோதனை: வெற்றி பெற்றதாக தகவல்

அஸ்திரா மூன்றாவது முறையாக சோதனை: வெற்றி பெற்றதாக தகவல்

கண்ணுக்கு எட்டும் தூரத்திற்கு அப்பால் உள்ள இலக்குகளை தாக்கும் அஸ்திரா ஏவுகணை மூன்றாவது முறையாக சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

அஸ்திரா நம் சொந்த தயாரிப்பு ஆகும்.ஒடிசாவிற்கு அருகே இந்த சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முன் மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து சுகாய் விமானத்தில் வைத்து சோதனை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.