சீன எல்லையில் அதிரடி காட்டும் இந்திய வான் படை

சீன எல்லையில் அதிரடி காட்டும் இந்திய வான் படை

அருணாச்சலில் பல்வேறு இராணுவம் தொடர்பான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.அதன் ஒரு பகுதியாக அருணாச்சலில் உள்ள
 Vijaynagar Advanced Landing Ground (ALG) ஐ புதிப்பித்துள்ளது.

கிழக்கு பிராந்திய வான் படை கமாண்டர்  Air Marshal R D Mathur மற்றும் Eastern Army Commander Lieutenant General Anil Chauhan இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட தளத்தை செப் 18 அன்று மறுதுவக்கம் செய்தனர்.

இந்த தளத்தில் AN-32  turboprop twin-engined military transport விமானமும் தரையிறக்கப்பட்டது.

 Vijaynagar நாட்டில் கடைக்கோடியில் உள்ளது.சீனா மற்றும் மியான்மர் எல்லைக்கு மிக மிக அருகிலேயே இந்த தளம் உள்ளது.

 இது போல சுமார் 8 தளங்களை புதுப்பித்து செயல்பாடுகள் துவக்கப்பட்டுள்ளன. Pasighat, Mechuka, Walong, Tuting , Ziro , Along and Tawang ஆகியவை மற்ற தளங்கள் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.