வீரர்கள் தயார், இனி அரசு தான் பாக் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பற்றி முடிவெடுக்க வேண்டும்: தளபதி

வீரர்கள் தயார், இனி அரசு தான் பாக் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பற்றி முடிவெடுக்க வேண்டும்: தளபதி

நமது வீரர்கள் பாக் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை மீட்டு இந்தியாவோடு இணைக்க தயாராக உள்ளனர் என இராணுவ தளபதி கூறி உள்ளார்.இராணுவம் தயாராக இருக்கிறது.இனி அரசு தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என தளபதி கூறியுள்ளார்.

இராணுவம் அரசு கட்டளைபடியே இயங்க முடியும் எனவும் இனி அரசு தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்  என கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.