இந்தியத் தயாரிப்பு AIP அமைப்பை பெற உள்ள ஸ்கார்பின் நீர்மூழ்கிகள்

இந்தியத் தயாரிப்பு AIP அமைப்பை பெற உள்ள ஸ்கார்பின் நீர்மூழ்கிகள்

முதலில் AIP என்றால் என்ன என்று பார்த்துவிடுவோம்.AIP என்றால்  Air-independent propulsion என்பது விளக்கம்.அதாவது டீசல்-எலக்ட்ரிக் நீர்மூழ்கிகள் நீருக்குள்ளேயே இருந்துவிட முடியாது.திறந்த வெளி வந்து தங்களது பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்தாக வேண்டும்.சாதாரண நாட்களில் பரவாயில்லை போர்க்காலங்களில் அடிக்கடி நீரை விட்டு வெளியே வந்தால் எதிரியின் நீர்மூழ்கி எதிர்பு ஆயுதங்களால் தாக்கப்படலாம்.இப்படி சார்ஜ் செய்தாலும் ஒரு சில நாட்களே நீருக்கடியில் தாக்குபிடிக்கலாம்.இப்போது ஏஐபி பொருத்திவிட்டால் நீண்ட நாட்கள் நீருக்குள் இருக்கலாம்.இதை பற்றி விரிவாக இன்னொரு பதிவில் காணலாம்.

இப்போது நமது புதிய ஸ்கார்பின் நீர்மூழ்கிகளில் ஏஐபி இல்லை.டிஆர்டிஓ சொந்தமாக பியுவல் செல் ஏஐபி தயாரித்து வருவதால் பிரெஞ்சு ஏஐபி வாங்கவில்லை.தற்போது கட்டப்பட்டு வரும் ஆறு ஸ்கார்பின் நீர்மூழ்களும் முதல் பராமரிப்பு பணியின் போது ஏஐபி பெற உள்ளது.

DRDO அதற்குள் ஏஐபி மேம்பாடு முடிந்தவுடன் முதல் பராமரிப்பு பணியின் போது இவை பொருத்தப்படும் .இதன் மூலம் நமது ஸ்கார்பின் நீர்மூழ்கிகள் நீண்ட நாட்கள் நீரடியில் இருந்து செயல்பட முடியும்.

ஐஎன்எஸ் காந்தேரி இன்னும் சில நாட்களுக்குள் படையில் இணைய உள்ளது. DRDO AIPஐ ஸ்கார்பின் நீர்மூழ்கியில் இணைப்பதற்கான வடிவமைப்பு தொடர்பான படிப்பினைகள் பிரான்சின் நேவல் க்ரூப் நிறுவனத்துடன் இணைந்து மேற்கொண்டு வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.