அடுத்த 14 நாட்களுக்குள் இழந்த தகவல் தொடர்பை பெற முயற்சிப்போம் – சிவன்

அடுத்த 14 நாட்களுக்குள் இழந்த தகவல் தொடர்பை பெற முயற்சிப்போம் – சிவன்

* தற்போது தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது – விக்ரம் லேண்டர் குறித்து இஸ்ரோ தலைவர் தகவல்

* ஆர்பிட்டரில் கூடுதல் எரிவாயு இருப்பதால், அதன் ஆயுட்காலம் 7.5 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்றும் தகவல்

Leave a Reply

Your email address will not be published.