இந்தியா பிரான்ஸ் கூட்டுப் பயிற்சி- வருணா

மற்ற பயிற்சிகளை போல அல்லாமல் இந்த பயிற்சி மாபெரும் அளவில் நடக்கிறது..நமது சென்னை போர்க்கப்பலும் அங்கம்
மறக்காமல் பாருங்கள்…நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் …ஆதரவு தாருங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.